Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Dine rettar og plikter

Her finn du kva du som utleigar eller leigetakar har krav på, og kva du kan gjere dersom det oppstår ei ueinigheit.