Hopp til hovedinnhold

Når kan du klage?

Lurer du på om Husleietvistutvalget kan behandle saken din? Vi behandler konflikter om leie av bolig over hele Norge, inkludert på Svalbard. Både leietakere og utleiere kan sende inn klage.

Hvilke saker behandler Husleietvistutvalget?

Husleietvistutvalget behandler konflikter om leie av bolig.

Vanlige konflikter:

  • Depositum
  • Skyldig leie
  • Manglende utvask
  • Skader og mangler
  • Oppsigelse
  • Feil ved boligen
  • Leiesummens størrelse
i
Husleigeloelova § 1-1

Konflikten må gjelde leige av bustad

Husleigetvistutvalet behandlar ikkje konfliktar mellom hotell eller liknande overnattingsstedar og gjestane deira. Vi behandlar heller ikkje konfliktar om leige av næringseigedom eller leige av husrom til ferie- og fritidsbruk.

!

Sjekk dette før du klager

  • Hva er avtalt? Sjekk leiekontrakten for å finne ut hva dere har blitt enige om.
  • Både utleiere og leietakere har rettigheter og plikter etter husleieloven. Du finner informasjon om hvilke regler som gjelder via lenken nederst på siden. 
  • Ofte kan det lønne seg å ta en samtale med den andre parten og for å se om dere kan finne en løsning.