Hopp til hovedinnhold

Tildelingsbrev

Husleigetvistutvalet er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Departementet fastset mål- og resultatkrav for verksemda i eit årleg tildelingsbrev. Tildelingsbrevet for inneverande år finn du her.

Tildelingsbrev til Husleigetvistutvalet 2021