Hopp til hovedinnhold

Enkelt forklart

Heving er ein ekstraordinær måte å avslutte leigeavtalen umiddelbart på. For å ha rett til å heve, må utleigar eller leigetakar ha gjort seg skuldig i omfattande eller alvorleg kontraktsbrot.

Heving er den mest alvorlege måten å reagere på. Det skal derfor mykje til for å ha rett til å heve. Det må vere eit vesentleg kontraktsbrot frå den andre parten. Ofte vil det vere eit alternativ å seie opp leigeavtalen. 

Les meir om oppseiing

Når kan leigetakar heve leigekontrakten? Når kan utleigar heve leigekontrakten?