Hopp til hovedinnhold

Søk på vedtak

Vedtak blir publiserte Lovdata sine sider

Eit utvalg av vedtaka våre blir anonymiserte og publiserte på Lovdata sine nettsider.

Som regel veit vi ikkje om avgjerdene er tatt vidare til tingretten. Viss vi er blitt varsla om at saka er tatt vidare, vil dette kome fram av samandraget til den aktuelle avgjerda. Berre 3 % av sakene våre blir tatt vidare til tingretten.

Gå til Lovdata

Ønsker du å kontrollere om avgjerda er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.