Hopp til hovedinnhold

Søk på vedtak

Husleigetvistutvalet jobbar med løysing for å publisere vedtak på Lovdata sine sider

Som regel veit vi ikkje om avgjerdene er tatt vidare til tingretten. Viss vi er blitt varsla om at saka er tatt vidare, vil dette kome fram av samandraget til den aktuelle avgjerda. Berre 3 % av sakene våre blir tatt vidare til tingretten.

Vi jobbar aktivt med ei løysing slik at du vil kunne søke på våre anonymiserte vedtak her. Den tekniske løysinga er førebels ikkje heilt avklart. Dette arbeidet har høg prioritet hos oss.

Gå til Lovdata

Ønsker du å kontrollere om avgjerda er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.