Hopp til hovedinnhold

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstida i Husleigetvistutvalet varierer frå sak til sak ut frå kva saka gjeld og kor omfattende ho er.

Gjennomsnittleg saksbehandlingstid

Saksbehandlingstida vår er normalt 12 veker. Når saka er klar til avgjersle vil vedtaket normalt bli sendt ut innan 6 veker. Bruk av digitale skjema og digital postkasse bidreg til effektiv saksbehandling og kortare saksbehandlingstid.

Saksbehandlingstida varierer blant anna ut frå:

  • Kor raskt klagen blir forkynt
  • Om det kjem inn tilsvar eller ikkje
  • Om saka kan løysast ved mekling
  • Kor mange saker vi har til behandling
Les meir om saksgangen i Husleigetvistutvalet Slik sjekkar du status i saka di