Hopp til hovedinnhold

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstida i Husleigetvistutvalet varierer frå sak til sak ut frå kva saka gjeld og kor omfattende ho er.

Gjennomsnittleg saksbehandlingstid

I snitt er saksbehandlingstida i Husleigetvistutvalet for tida 79 dager.

Saksbehandlingstida varierer blant anna ut frå:

  • Kor raskt klagen blir forkynt
  • Om det kjem inn tilsvar eller ikkje
  • Om saka kan løysast ved mekling
  • Kor mange saker vi har til behandling
Les meir om saksgangen i HusleigetvistutvaletSlik sjekkar du status i saka di