Hopp til hovedinnhold

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstida vår er normalt 12 veker. Saksbehandlingstida vil likevel variere frå sak til sak ut frå kva saka gjeld og kor omfattande den er.

Auka saksbehandlingstid

Husleigetvistutvalget har for tida stor saksinngang. Du må derfor rekne med lenger saksbehandlingstid enn normalt. Vi jobbar for å halde saksbehandlingstida så kort som mogleg og håper på forståing. Takk for at du er tolmodig.

Medan du ventar; har du snakka med motparten? Nokre gongar er det dette som skal til for å finne ei rask og god løysing.

Saksbehandlingstida varierer blant anna ut frå:

  • Saksinngang
  • Kor raskt klagen blir forkynt
  • Om det kjem inn tilsvar eller ikkje
  • Om saka kan løysast ved mekling
  • Kor mange saker vi har til behandling
Les meir om saksgangen i Husleigetvistutvalet Slik sjekkar du status i saka di