Hopp til hovedinnhold

Regelverk

Lovendringar

1. juli 2022 tredde endringane i rettshjelplova og husleigelova i kraft. Du kan lese lovendringane på Lovdata sine sider.

Husleigelova

Husleigetvistutvalet behandlar tvistar mellom leigetakar og utleigar etter husleigelova. Husleigelova regulerer plikter og rettar i forholdet mellom leigar og utleigar av bustadar.

Les lova på Lovdata sine sider

Forskrift om Husleigetvistutvalet

Husleigetvistutvalet behandlar saker etter reglane i Forskrift om Husleigetvistutvalet.

Les forskrifta Lovdata sine sider