Hopp til hovedinnhold

Vedlikehaldsplikt og forandringar i bustaden

Vedlikehald

Vedlikehald er arbeid som skal oppretthalde standarden bustaden hadde då leigetakar flytta inn. Utleigar og leigetakar har rettar og plikter knytt til vedlikehald.

Les meir om vedlikehaldsplikta til utleigar og leigetakar

Forandringar

Forandringar er arbeid som er større enn vedlikehald. Utleigar og leigetakar har rettar og plikter knytt til moglegheita til å gjere forandringar i bustaden.

Kan leigetakar gjere forandringar i bustaden?Kan utleigar gjere forandringar i bustaden?