Hopp til hovedinnhold

Kalkulatorar

Treng du hjelp til utrekning?

Viss du treng hjelp til å rekne ut forseinkingsrenter eller ei endring av husleiga i samsvar med konsumprisindeksen, finn du lenker til kalkulatorar nedanfor. Husleigetvistutvalet har ikkje ansvaret for at utrekninga blir riktig.

Rekn ut forseinkingsrenter

Rekn ut endringar i samsvar med konsumprisindeksen