Hopp til hovedinnhold

Betaling av husleige

Enkelt forklart

Leigeetakar skal betale husleige til utleigar for leige av bustaden. Husleiga skal fastsetjast til et bestemt beløp.

  • Utleigar kan ikkje krevje pengar i tillegg til husleiga, med mindre det er avtalt at leigetakar skal betale for sin del av forbruket til straum, vatn og avløp.
  • Det kan ikkje avtalast andre tillegg til leiga, som for eksempel for internett.
!
Les meir om kva utleigar kan ta betalt forHusleigelova kapittel 3