Søk på eksisterende vedtak er flyttet til Lovdatas nettsider.

Søk på vedtak
Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leigeforhold

Husleigetvistutvalet er ei statleg verksemd som gir objektiv rettleiing til leigetakar og utleigar om leige av bustad. Dersom det oppstår konflikt i leigeforholdet, løyser vi saka gjennom mekling eller avgjer den ved vedtak.

Publisering av vedtak

Husleigetvistutvalet jobbar aktivt med ei løysing for å publisere anonymiserte vedtak på Lovdata sine nettsider. Når løysinga er på plass vil du få gratis tilgang ved søk på våre publiserte vedtak her.

Som regel veit vi ikkje om avgjerdene er tatt vidare til tingretten. Viss vi er blitt varsla om at saka er tatt vidare, vil dette kome fram av samandraget til den aktuelle avgjerda. Berre 3 % av sakene våre blir tatt vidare til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjerda er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til lovdata
i