Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leigeforhold

Husleigetvistutvalet er ei statleg verksemd som gir objektiv rettleiing til leigetakar og utleigar om leige av bustad. Dersom det oppstår konflikt i leigeforholdet, løyser vi saka gjennom mekling eller avgjer den ved vedtak.

Gate med hvite trehus. Foto.

Husleigetvistutvalget har for tida stor saksinngang. Du må derfor rekne med lenger saksbehandlingstid enn normalt. Vi jobbar for å halde saksbehandlingstida så kort som mogleg og håper på forståing. Takk for at du er tolmodig.

Medan du ventar – har du snakka med motparten? Nokre gongar er det dette som skal til for å finne ei rask og god løysing.

Publisering av vedtak

Eit utval av vedtaka våre blir anonymiserte og publiserte på Lovdata sine nettsider.

Som regel veit vi ikkje om avgjerdene er tatt vidare til tingretten. Viss vi er blitt varsla om at saka er tatt vidare, vil dette kome fram av samandraget til den aktuelle avgjerda. Berre 3 % av sakene våre blir tatt vidare til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjerda er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til lovdata