Søk på eksisterende vedtak er flyttet til Lovdatas nettsider.

Søk på vedtak
Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leigeforhold

Husleigetvistutvalet er ei statleg verksemd som gir objektiv rettleiing til leigetakar og utleigar om leige av bustad. Dersom det oppstår konflikt i leigeforholdet, løyser vi saka gjennom mekling eller avgjer den ved vedtak.

Vi opplever for tida stor pågang av saker og brev og har derfor avgrensa kapasitet til å svare på telefon. Saksbehandlingstida vår er normalt 12 veker. Når saka er klar til avgjersle vil vedtaket normalt bli sendt ut innan 6 veker.

Publisering av vedtak

Eit utval av vedtaka våre blir anonymiserte og publiserte på Lovdata sine nettsider.

Som regel veit vi ikkje om avgjerdene er tatt vidare til tingretten. Viss vi er blitt varsla om at saka er tatt vidare, vil dette kome fram av samandraget til den aktuelle avgjerda. Berre 3 % av sakene våre blir tatt vidare til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjerda er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til lovdata