Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leigeforhold

Husleigetvistutvalet er ei statleg verksemd som gir objektiv rettleiing til leigetakar og utleigar om leige av bustad. Dersom det oppstår konflikt i leigeforholdet, løyser vi saka gjennom mekling eller avgjer den ved vedtak.

Vi håper du finn svar på det du lurer på her på nettsida vår. Om du ikkje finn svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte oss per e-post eller per telefon. HTU er landsdekkande og skal sikre lik behandling over heile landet. Vi tar derfor ikkje imot besøkande ved kontora våre.

Publisering av vedtak

Eit utval av vedtaka våre blir anonymiserte og publiserte på Lovdata sine nettsider.

Som regel veit vi ikkje om avgjerdene er tatt vidare til tingretten. Viss vi er blitt varsla om at saka er tatt vidare, vil dette kome fram av samandraget til den aktuelle avgjerda. Berre 3 % av sakene våre blir tatt vidare til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjerda er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til lovdata