Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

Mykje nyttig informasjon her på nettsidene våre

Vi håper du finn svar på det du lurer på her på nettsida vår. Finn du ikkje svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte oss per e-post eller per telefon. HTU er landsdekkande og skal sikre lik behandling over heile landet. Vi tar derfor ikkje imot besøk ved kontora våre.

Vi får ofte spørsmål om desse problemstillingane:

Leigetakar skuldar leige etter endt leigeforhold Ulovleg depositum – kva gjer ein? Utleigar krev erstatning Oppseiing

Kontaktinformasjon
postmottak@htu.no

22 59 31 50

Opningstid på telefon er måndag til fredag

kl. 09.00-12.00.

Postadresse
Postboks 5118 Majorstuen
0302 Oslo
Organisasjonsnummer
982965691
Bankkonto
7694 05 19353

Fakturaadresse
Husleietvistutvalget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Org.nr.: 982 965 691