Hopp til hovedinnhold

Utleier krever erstatning

Har du fått et erstatningskrav fra utleier etter at du flyttet ut? Her finner du en oversikt over noen situasjoner der utleier kan ha rett på erstatning.

Dette kan gjøre leietaker ansvarlig

Leietaker plikter å flytte når oppsigelsestiden eller avtalt leietid er ute. Boligen skal være i avtalt stand. Hvis ikke annet er avtalt skal boligen være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen.

I hvilken stand boligen være ved tilbakelevering?

Skader

Leietaker kan bli erstatningsansvarlig for skader og mangler som ikke var i boligen da hun flyttet inn.

Det er opp til utleier å bevise at leietaker er ansvarlig for eventuelle skader.

Hvis skadene er et resultat av vanlig slitasje, har ikke utleier rett på erstatning. Leietaker har heller ikke ansvar for det som utleier plikter å vedlikeholde.

Med mindre det er avtalt, kan ikke utleier kreve at boligen blir stilt i bedre stand enn den var da leietaker flyttet inn eller uten vanlig slitasje i løpet av leieforholdet. Selv om leietaker er ansvarlig for en skade, vil det derfor ofte måtte gjøres et fradrag for standardheving.

Hvem har ansvar for skader og slitasje på boligen?

Mangelfull utvask

Hvis leietaker ikke har vasket ordentlig, kan hun bli erstatningsansvarlig overfor utleier. Utleier har rett på å få dekket nødvendige utgifter til å få boligen vasket.

Leietap

Hvis utleier ikke får inn leieinntekter i en periode, og dette skyldes at leietaker ikke har oppfylt sine plikter etter avtalen, kan utleier ha rett på erstatning for leietap.

Erstatning for leietap