Hopp til hovedinnhold

I hvilken stand boligen være ved tilbakelevering?

person som støvsuger

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Leietaker plikter å levere tilbake boligen i avtalt stand. Hvis dere har avtalt noe særskilt om hvilken stand boligen skal være i ved tilbakelevering, står det gjerne i leiekontrakten. 

Hvis ikke annet er avtalt, må leietaker tilbakelevere boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen. Leietaker har likevel ikke ansvar for mangler som har kommet av normal slitasje, og de mangler som utleier selv plikter å utbedre.

Husleieloven § 10-2 Husleieloven § 5-3

En bolig skal ved utflyttingen være så ren at neste leietaker skal kunne flytte rett inn uten ytterligere vasking. At boligen skal tilbakeleveres i samme stand innebærer også at leietaker må rense sluk, skifte batteri i røykvarslere, bytte lyspærer og reparere skader som store skruehull og skraper. Hvis det fulgte med møbler og annet inventar, skal disse også tilbakeleveres i samme stand, sett bort fra det som kommer av vanlig bruk og slitasje. 

Selv om boligen var mangelfullt rengjort ved innflytting, er leietaker forpliktet til å vaske. Hvis leietaker ved innflyttingen var misfornøyd med rengjøringen, skulle han da reklamert til utleier innen rimelig tid.

Husleieloven § 2-8

Etter tilbakelevering har leietaker ikke lenger adgang til boligen, og har dermed heller ikke utbedringsrett. 

Har leietaker rett til å utbedre etter utflytting?

Utleier kan på sin side ikke kreve erstatning for slitasje eller skader som allerede var der ved innflytting.

Med mindre det er avtalt, kan ikke utleier kreve at boligen blir stilt i bedre stand enn den var da leietaker flyttet inn eller uten vanlig slitasje i løpet av leieforholdet. Selv om leietaker er ansvarlig for en skade, vil det derfor ofte måtte gjøres et fradrag for standardheving.

Hvis det for eksempel er skader på et eldre gulv som gjør at gulvet må byttes ut, vil utleier normalt ikke ha krav på at leietaker dekker hele kostnaden med å legge nytt gulv.

Blir utleiers brukte eiendeler krevd erstattet med noe nytt, vil det også måtte gjøres fradrag for standardheving, for eksempel der leietaker har ødelagt en gammel sofa og utleier har kjøpt inn en helt ny sofa.

Hvem har ansvar for skader og slitasje på boligen?