Hopp til hovedinnhold

I hvilken stand boligen være ved tilbakelevering?

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Leietaker plikter å levere tilbake boligen i avtalt stand. Hvis dere har avtalt noe særskilt om hvilken stand boligen skal være i ved tilbakelevering, står det gjerne i leiekontrakten. 

Hvis ikke annet er avtalt, må leietaker tilbakelevere boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen. Leietaker har likevel ikke ansvar for mangler som har kommet av normal slitasje, og de mangler som utleier selv plikter å utbedre.

Husleieloven § 10-2 Husleieloven § 5-3

En bolig skal ved utflyttingen være så ren at neste leietaker skal kunne flytte rett inn uten ytterligere vasking. At boligen skal tilbakeleveres i samme stand innebærer også at leietaker må rense sluk, skifte batteri i røykvarslere, bytte lyspærer og reparere skader som store skruehull og skraper. Hvis det fulgte med møbler og annet inventar, skal disse også tilbakeleveres i samme stand, sett bort fra det som kommer av vanlig bruk og slitasje. 

Selv om boligen var mangelfullt rengjort ved innflytting, er leietaker forpliktet til å vaske. Hvis leietaker ved innflyttingen var misfornøyd med rengjøringen, skulle han da reklamert til utleier innen rimelig tid.

Husleieloven § 2-8

Etter tilbakelevering har leietaker ikke lenger adgang til boligen, og har dermed heller ikke utbedringsrett. 

Har leietaker rett til å utbedre etter utflytting?

Utleier kan på sin side ikke kreve erstatning for slitasje eller skader som allerede var der ved innflytting.

Hvem har ansvar for skader og slitasje på boligen?