Hopp til hovedinnhold

Om saksgangen

Saksgangen – steg for steg

1
Tegnet illustrasjon av hånd som holder papirer med tittelen "Klage".

Vi mottar klagen

Når klager har sendt inn en klage og vi har mottatt den, registrerer vi klagen som en sak.

Når kan du klage?Send inn klage
2

Vi gjennomgår klagen

Vi leser gjennom klagen og sjekker om vi kan behandle saken.

Klager mottar en faktura fra oss for betaling av saksbehandlingsgebyret.

Saksbehandlingsgebyret
3

Vi sender klagen til innklagede

Når vi har mottatt betaling av gebyret, sender vi klagen til innklagede. Klager mottar en kopi.

Innklagede får en frist til å bekrefte mottak av klagen og svare på klagen.

Jeg har blitt klaget inn
4
To personer sitter ved et bord og har en avtale foran seg som skal signeres. Foto.

Vi mottar tilsvaret

Dersom innklagede svarer på klagen, sender vi tilsvaret til klageren.

Hvordan sjekke status på klagen din?
5
To formelt kledde personer tar hverandre i hånden. Foto.

Mekling

Vi tilbyr mekling i saker vi mener er egnet for det.

Hvis partene takker ja, avholder vi møte via video. Blir partene enige, skriver vi et forlik og saken avsluttes.

Om mekling
6
Skrivebord med penner og en person som sitter på PCen. Foto.

Vedtak

Hvis saken ikke løses med mekling, avgjør vi saken i et skriftlig vedtak.

Vi vurderer om partene først skal få mulighet til å sende inn mer informasjon.

Vedtak i Husleietvistutvalget fattes av en nøytral saksleder, et utvalgsmedlem fra leietakersiden og et utvalgsmedlem fra utleiersiden.

Når vedtaket er ferdig, sender vi vedtaket til partene. Vedtaket blir bindende hvis ingen av partene tar saken inn for tingretten.

7

Oppgjør

I de fleste saker skal den ene parten betale noe til den andre. Det skal dermed foretas et oppgjør.

Partene har selv ansvaret for å betale og å få betalt.

Her kan du regne ut forsinkelsesrenter

Dersom den som skylder deg penger ikke betaler, kan du ta kontakt med namsmannen som kan hjelpe deg med å få pengene dine.

Kontaktinformasjon til namsmannen

Husleietvistutvalget har ikke ansvar for oppgjøret. Etter at vedtaket er sendt til partene, er saken avsluttet hos oss.