Hopp til hovedinnhold

Boligen har skader ved utflytting

Har boligen fått skader i leieperioden?

Noen ganger oppdager utleier skader på boligen ved tilbakelevering. Ofte er partene uenige om hvem som er ansvarlig for skadene, eller omfanget av de og hva utbedring vil koste.

Hvis boligen blir tilbakelevert med skader eller mangler kan utleier kreve erstatning for nødvendige utgifter til utbedring.

Husleieloven § 10-3

I hvilken stand boligen være ved tilbakelevering?

Hvis utleier mener å ha et krav mot leietaker, er det viktig at utleier innen rimelig tid (normalt innen 14 dager) sender melding til leietaker om hvilken skade eller mangel det gjelder og hva han krever. Meldingen kan sendes i posten, per e-post eller SMS. Vet ikke utleier hva utbedring vil koste, kan han skrive at han vil presisere beløpet senere.

I tilfelle det skulle oppstå uenighet, bør partene ta bilder av boligen. Utleier bør spare på kvitteringer og fakturaer hvis han foretar utbedring.

Hvis leietaker ikke aksepterer kravet fra utleier, kan utleier sende inn en klage til Husleietvistutvalget med krav om erstatning for skadene.

Send inn klage