Hopp til hovedinnhold

Erstatning for leietap

Nærbilde av et svart mastercard. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Leietap vil si tapte leieinntekter i en periode der utleier normalt kunne forventet å få inn leie. Utleier kan ha krav på erstatning for leietap fra leietaker, hvis tapet skyldes leietaker.

Husleieloven § 10-3

Typiske eksempler

  • Leietaker flytter ikke ut på avtalt tidspunkt. De nye leietakerne som skulle flytte inn, finner seg en ny bolig før leietaker flytter ut. Det tar litt tid før utleier finner en ny leietaker, og hun taper derfor leieinntekter i en periode.
  • Leietaker har påført boligen større skader, og utleier må reparere disse. Utleier blir forsinket i prosessen med å leie ut på nytt, og taper leieinntekter i en periode.