Søk på eksisterende vedtak er flyttet til Lovdatas nettsider.

Søk på vedtak
Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leieforhold

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet som gir objektiv veiledning til leietaker og utleier om leie av bolig. Dersom det oppstår konflikt i leieforholdet, løser vi saken gjennom mekling eller avgjør den ved vedtak.

Vi opplever for tiden stor pågang av saker og henvendelser og har derfor begrenset kapasitet til å besvare telefonhenvendelser. Vår saksbehandlingstid er normalt 12 uker. Når saken er klar til avgjørelse vil vedtaket normalt bli sendt ut innen 6 uker.

Publisering av vedtak

Et utvalg av våre vedtak anonymiseres og publiseres på Lovdata sine nettsider.

Som regel vet vi ikke om avgjørelsene er brakt videre til tingretten. Hvis vi er blitt varslet om at saken er brakt videre, vil dette komme frem av sammendraget til den aktuelle avgjørelsen. Bare 3 % av sakene våre blir bragt videre til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjørelsen er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til Lovdata