Søk på eksisterende vedtak er flyttet til Lovdatas nettsider.

Søk på vedtak
Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leieforhold

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet som gir objektiv veiledning til leietaker og utleier om leie av bolig. Dersom det oppstår konflikt i leieforholdet, løser vi saken gjennom mekling eller avgjør den ved vedtak.

Publisering av vedtak

Husleietvistutvalget jobber aktivt med en løsning for å publisere anonymiserte vedtak på Lovdata sine nettsider. Når løsningen er på plass vil du få gratis tilgang ved søk på våre publiserte vedtak her.

Som regel vet vi ikke om avgjørelsene er brakt videre til tingretten. Hvis vi er blitt varslet om at saken er brakt videre, vil dette komme frem av sammendraget til den aktuelle avgjørelsen. Bare 3 % av sakene våre blir bragt videre til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjørelsen er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til Lovdata
i