Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leieforhold

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet som gir objektiv veiledning til leietaker og utleier om leie av bolig. Dersom det oppstår konflikt i leieforholdet, må saken behandles i Husleietvistutvalget. Saken løses gjennom mekling eller avgjøres ved vedtak.

Om du trenger veiledning eller ønsker å komme i kontakt med oss, kan du kontakte oss per e-post eller per telefon. HTU er landsdekkende og skal sikre lik behandling over hele landet. Vi tar derfor ikke imot besøk ved våre kontorer.

Vår saksbehandlingstid er normalt 12 uker. Når saken er klar til avgjørelse vil vedtaket normalt bli sendt ut innen 6 uker. Bruk av digitale skjemaer og digital postkasse bidrar til effektiv saksbehandling og kortere saksbehandlingstid.

Publisering av vedtak

Et utvalg av våre vedtak anonymiseres og publiseres på Lovdata sine nettsider.

Som regel vet vi ikke om avgjørelsene er brakt videre til tingretten. Hvis vi er blitt varslet om at saken er brakt videre, vil dette komme frem av sammendraget til den aktuelle avgjørelsen. Bare 3 % av sakene våre blir bragt videre til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjørelsen er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til Lovdata