Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leieforhold

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet som gir objektiv veiledning til leietaker og utleier om leie av bolig. Dersom det oppstår konflikt i leieforholdet, må saken behandles i Husleietvistutvalget. Saken løses gjennom mekling eller avgjøres ved vedtak.

Gate med hvite trehus. Foto.

Husleietvistutvalget har for tiden stor saksinngang. Det må derfor dessverre påregnes lenger saksbehandlingstid enn normalt, og vi beklager ulempen dette vil kunne medføre. Vi jobber for å holde saksbehandlingstiden så kort som mulig og håper på forståelse. Takk for din tålmodighet!

Mens du venter – har du snakket med motparten? Noen ganger er det dette som skal til for å finne en god og rask løsning. Les mer under: Hjelp til å løse uenigheter

Publisering av vedtak

Et utvalg av våre vedtak anonymiseres og publiseres på Lovdata sine nettsider.

Som regel vet vi ikke om avgjørelsene er brakt videre til tingretten. Hvis vi er blitt varslet om at saken er brakt videre, vil dette komme frem av sammendraget til den aktuelle avgjørelsen. Bare 3 % av sakene våre blir bragt videre til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjørelsen er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til Lovdata
Person leser gjennom mappe med dokumenter. Foto.