Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Hjelp til å sikre ryddige leieforhold

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet som gir objektiv veiledning til leietaker og utleier om leie av bolig. Dersom det oppstår konflikt i leieforholdet, må saken behandles i Husleietvistutvalget. Saken løses gjennom mekling eller avgjøres ved vedtak.

Gate med hvite trehus. Foto.

Husleietvistutvalget har hatt en kraftig økning i saksinngangen. Vi gjør det vi kan for å korte ned saksbehandlingstiden. Likevel har vi nå en ventetid på rundt tre måneder fra en ny klage kommer inn og til vi kan begynne å behandle den. Vi beklager ulempen dette medfører og takker for din tålmodighet!

Mens du venter – har du snakket med motparten? Noen ganger er det dette som skal til for å finne en god og rask løsning. Les mer under: Hjelp til å løse uenigheter

Publisering av vedtak

Et utvalg av våre vedtak anonymiseres og publiseres på Lovdata sine nettsider.

Som regel vet vi ikke om avgjørelsene er brakt videre til tingretten. Hvis vi er blitt varslet om at saken er brakt videre, vil dette komme frem av sammendraget til den aktuelle avgjørelsen. Bare 3 % av sakene våre blir bragt videre til tingretten.

Ønsker du å kontrollere om avgjørelsen er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.

Gå til Lovdata
Person leser gjennom mappe med dokumenter. Foto.