Hopp til hovedinnhold

Om mekling

Har du en sak i Husleietvistutvalget, eller vurderer du å sende inn en klage? Hos oss kan utleieren og leietakeren få hjelp til å løse uenighetene selv, i samarbeid med en nøytral mekler fra Husleietvistutvalget. Dette skjer i et møte som kalles en mekling.

I de fleste sakene der partene deltar i en mekling, blir de enige om en løsning på uenighetene. Mekling er en rask og fleksibel måte å bli ferdig med saken på. Meklingen er frivillig.

Fordelene med mekling:

  • Dere kan løse uenighetene raskere 
  • Dere kan avtale gode og fleksible løsninger 
  • Dere får hjelp av en nøytral mekler
  • Dere kan bli ferdige med saken

Hvorfor mekling?

Formålet med meklingen er at partene blir enige om en løsning som de kan leve med. Derfor må partene være villige til å forhandle og inngå et kompromiss.

Eksempler på hva partene kan forhandle om i meklingen:

  • Størrelsen på pengebeløpet
  • Nedbetalingsplan
  • Utflyttingsdato

Når mekler vi?

Husleietvistutvalget tilbyr mekling i saker vi mener er egnet for mekling. Meklingen skjer i et digitalt videomøte eller over telefon. Det betyr at du kan delta i meklingen fra der du er. 

Hvis du har behov for tolk i meklingen, bestiller og betaler Husleietvistutvalget for tolken.

.

Hva skjer etter meklingen?

Hvis partene blir enige i meklingen, skriver vi en bindende avtale. Avtalen kalles et forlik. Forliket er en endelig løsning på saken. 

Blir ikke partene enige, avgjør Husleietvistutvalget saken i et skriftlig vedtak. Er du uenig i vedtaket, kan du ta vedtaket videre til tingretten.

Les mer om saksgangen i Husleietvistutvalget