Hopp til hovedinnhold

Trenger du juridisk hjelp?

Generell veiledning

Husleietvistutvalget har en nøytral rolle. Vi kan gi deg generell veiledning om reglene i husleieloven og om saksbehandlingen hos oss. Du finner god informasjon på vår hjemmeside.

Les mer om dine rettigheter og plikter Les mer om vanlige uenigheter Les mer om saksgangen i Husleietvistutvalget

Trenger du juridisk rådgivning?

Du må ta kontakt med noen andre enn oss hvis du ønsker råd om hva du bør gjøre, en foreløpig vurdering av en uenighet eller noen til å representere deg. Nedenfor finner du en oversikt over organisasjoner som kan gi deg juridiske råd. Noen av disse organisasjonene gir gratis hjelp.

Vurderer du å få hjelp av en advokat i en sak hos oss?

I saker i Husleietvistutvalget er det vanlige at partene selv sender inn informasjon. Det er få parter som blir representert av advokat. Det skal mye til for at en part blir dømt til å betale advokatkostnadene til motparten.

Oversikt

Huseiernes Landsforbund
Husleiernes Landsforbund er en interesseorganisasjon for utleiere, som tilbyr juridisk rådgivning og bistand ved advokat.

Leieboerforeningen
Leieboerforeningen er en landsdekkende forening for leietakere, som tilbyr juridisk rådgivning og bistand ved advokat.

Leieboerforeningen i Norge
Leieboerforeningen i Norge er en landsdekkende forening for leietakere, som har samarbeidsavtale med et advokatforma som kan tilby juridisk hjelp.

Boligmentoren
BoligMentoren er en landsdekkende interesseorganisasjon for boligeiere, som tilbyr gratis rådgivning og juridisk veiledning til medlemmer i forbindelse med eiendom og bolig, herunder utleie. BoligMentoren har også samarbeidsavtaler som gir medlemmer rabatt på advokathjelp.

Fri Rettshjelp
Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Staten kan, dersom bestemte vilkår er oppfylt, dekke noen av dine utgifter til advokat. Alle advokater kan søke om fri rettshjelp for deg.

Kontoret for Fri Rettshjelp
Fri rettshjelp er et offentlig rettshjelpstilbud som drives av Oslo kommune med statlig tilskudd.

Jussbuss
Jussbuss er et rettshjelpstilbud drevet av studenter som tilbyr gratis juridisk rådgivning.

JURK, Juridisk Rådgivning for Kvinner
JURK er et rettshjelpstilbud for kvinner drevet av studenter som tilbyr gratis juridisk rådgivning.

Jusshjelpa i Nord-Norge
Jusshjelpa er et rettshjelpstilbud drevet av studenter som tilbyr gratis juridisk rådgivning.

Jussformidlingen
Jussformidlingen er et rettshjelpstilbud drevet av studenter som tilbyr gratis juridisk rådgivning.

Legal Aid Trondheim
Legal Aid Trondheim er et gratis rettshjelpstilbud etablert under Kirkens Bymisjon.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.

Bergen Huseierforening
Bergen Huseierforening er en interesseorganisasjon for boligeiere og utleiere. Foreningen gir råd og veiledning til medlemmer i utleiesaker og andre boligjuridiske saker.