Hopp til hovedinnhold

Utleier krever at leietaker flytter ut

Krever utleier at du flytter ut?

Det kan være flere grunner til at utleieren krever at leietakeren flytter. Vi har nedenfor trukket frem noen av de mest vanlige situasjonene som kan oppstå.

Skyldig leie?

Har du ikke betalt husleien din? Er det avtalt i leiekontrakten at skyldig leie gir tvangsgrunnlag for å kaste deg ut, så kan utleieren iverksette tiltak for utkastelse hvis du ikke har betalt leie. Utleieren må først sende varsel med 14 dagers betalingsfrist før utkastelsen kan settes i gang med bistand fra namsmannen.

Er du sagt opp?

Har utleieren levert en gyldig oppsigelse, som du ikke har protestert på og heller ikke flyttet ut når oppsigelsestiden er utløpt? Da kan utleieren også iverksette tiltak for utkastelse hvis det er tvangsgrunnlag i kontrakten.

Les mer om oppsigelse

Utleier skal selv bruke boligen?

Dersom utleieren ber deg flytte fordi utleieren selv trenger boligen, må utleieren først levere en oppsigelse. Du har rett til å bo i boligen ut oppsigelsestiden.

Utleieren kan ikke kaste deg ut med mindre det allerede foreligger en gyldig oppsigelse og oppsigelsestiden har løpt ut, du skylder leie og ikke har betalt etter å ha fått varsel om tvangsfravikelse, eller det er grunnlag for heving av leiekontrakten.

Heving