Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Om bevis

Generelt om bevis

Det er partenes ansvar å sende inn bevis i en sak. Vi anbefaler at du sender inn relevante bevis til støtte for forklaringen din. Bevisføringen i Husleietvistutvalget skal som hovedregel være skriftlig.

Ulike typer bevis

Bevis kan være leiekontrakten, bilder, kvitteringer, kontoutskrifter, kommunikasjon mellom partene, pristilbud, vitneforklaringer eller lignende. Det er viktig at bildende dine er av god kvalitet, sånn at vi ser hva de skal bevise.

Hvordan sende inn bevis

Når du skal sende inn bevis til oss, ber vi om at dette sammenstilles i en PDF som du legger ved til slutt i klageskjemaet. Da klipper og limer du inn filer i et word-dokument. Vi ber deg skrive kort om hva hver enkelt fil skal bevise. Deretter lagrer du word-dokumentet som en PDF. Om du har PDF redigeringsverktøy kan dette også gjøres direkte i Adobe. Leiekontrakten og eventuell fullmakt kan være egne filvedlegg. Gi fila et filnavn som er riktig for dokumentet. F.eks. "Husleiekontrakt".

Hvordan sende inn klage

Vi anbefaler at du benytter deg av det digitale klageskjemaet. Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale klageskjema, kan sende inn signert klage og bevis per post.

Gi forklaringer til bevisene

For eksempel et bilde som viser at gulvet i leiligheten ikke er godt nok vasket, så kan du beskrive hvordan det ikke er vasket; gulv med mye støv og fettflekker.

Dersom det ikke fremgår av bildet, kan du opplyse hvilket rom i leiligheten dette gjelder.

Videobevis

Husleietvistutvalget tar i utgangspunktet ikke imot video- eller lydfil.

Hvis du ønsker å sende inn video- eller lydfiler må du først sende oss en skriftlig beskrivelse av hva de skal bevise og forklare hvorfor de er viktige bevis. Husleietvistutvalget vil deretter foreta en vurdering, og gi deg beskjed hvis du skal få sende det inn.

Ettersending av bevis

Må du ettersende bevis eller annen informasjon, ber vi om at du benytter vårt digitale skjema for tilleggsinformasjon. Hvordan du gjør dette kan du lese om her.