Hopp til hovedinnhold

Leietaker flytter ut før leietiden eller oppsigelsestiden

Utleiers og leietakers rettigheter og plikter gjelder ut den avtalte leietiden og oppsigelsestiden. Det betyr at leietaker i utgangspunktet må fortsette å betale leie, mens utleier må la leietaker ha tilgang til boligen.

Leietaker må som hovedregel betale husleie selv om han flytter ut før leietiden er ferdig. Utleier har imidlertid i noen tilfeller en plikt til å forsøke å leie ut på nytt. Hvis utleier ikke oppfyller plikten, kan et krav på betaling av husleie eller tapte leieinntekter falle helt eller delvis bort.

Hvis utleier får inn en ny leietaker etter at leietaker flytter ut, har utleier ikke rett til å motta «dobbel» husleie.

Dersom utleier og leietaker har en tidsbestemt leiekontrakt, kan leietaker ha rett til å leie ut boligen videre til en annen person (fremleie) resten av leietiden.

Fremleie - kan leietakeren leie ut boligen til andre?

Husleieloven § 7-5