Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Tildelingsbrev

Husleietvistutvalget er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Departementet fastsetter mål- og resultatkrav for virksomheten i et årlig tildelingsbrev. Tildelingsbrevet for inneværende år finner du her.

Tildelingsbrev til Husleietvistutvalget 2023