Hopp til hovedinnhold

Tildelingsbrev

Husleietvistutvalget er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Departementet fastsetter mål- og resultatkrav for virksomheten i et årlig tildelingsbrev. Tildelingsbrevet for inneværende år finner du her.

Tildelingsbrev til Husleietvistutvalget 2023