Hopp til hovedinnhold

Regelverk

Lovendringer

1. juli 2022 trådte endringene i rettshjelploven og husleieloven i kraft. Du kan lese lovendringene på Lovdata sine sider.

Husleieloven

Husleietvistutvalget behandler tvister mellom leietaker og utleier etter husleieloven. Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.

Les loven på Lovdata sine sider

Forskrift om Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget behandler saker etter reglene i Forskrift om Husleietvistutvalget.

Les forskriften på Lovdata sine sider