Hopp til hovedinnhold

Gebyrer og renter

Gebyr for saksbehandlingen

Når du sender inn en klage må du betale et gebyr til Husleietvistutvalget. Vi sender en faktura til deg så snart klagen er registrert.

Gebyret avhenger av hvem som sender inn klage og er på

  • kr 1 277 for utleier
  • kr 255 for leietaker

Du må betale gebyret før vi kan behandle saken. Hvis du ikke betaler gebyret, kan vi ikke behandle saken din.

Du finner fakturaen i din digitale postkasse. Hvis du ikke har en digital postkasse, sender vi fakturaen per post. 

Om digital kommunikasjon i Husleietvistutvalget

Forkynnings- omkostning

Hvis klagen din blir forkynt via kunngjøring i avis, må du selv betale for avisannonsen. Du kan kreve at motparten betaler tilbake kostnaden ved forkynning etter at saken er avsluttet.

Les mer om forkynning

Forsinkelsesrenter

Hvis noen ikke har betalt det de skylder deg, kan du kreve forsinkelsesrenter. Du skal ikke regne ut rentene når du sender inn klagen. Det er nok å krysse av for at du krever renter i klageskjemaet. Se bildet nederst på siden.

Etter at saken er avsluttet er det partene sitt ansvar å regne ut rentene. I vedtaket står det hvilken dato det skal betales renter fra. Vi anbefaler å bruke en kalkulator for forsinkelsesrenter.

Informasjon om forsinkelsesrenter

Slik krever du sakskostnader og renter fra motparten

Du kan kreve at motparten må betale tilbake kostnader du har hatt i saken og betale renter til deg.

Hvis du krever at motparten skal betale saksbehandlingsgebyret, forkynningsomkostninger og renter til deg må du krysse av for “Ja” under punktet "Sakskostnader og renter" i klageskjemaet.

Skjermbilde fra skjema. Tittel: Sakskostnader og renter. Den annen part må betale saksbehandlingsgebyret samt eventuell forkynningsomkostning. Svaralternativer: Ja / Nei.