Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

Vi har stor saksinngang og du må dessverre regne med lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Har du fått vite at du er klaget inn, men ikke hørt noe fra oss?

Du vil gis anledning til å svare på klagen før Husleietvistutvalget fatter et vedtak. Vi vil kontakte deg via digital postboks eller vanlig brev så snart klagen er satt i behandling. Takk for din tålmodighet!

For rask og sikker behandling, bruk våre digitale skjemaer. Vi har skjema for klage, tilsvar og andre henvendelser i pågående saker (tilleggsinformasjon). Dokumentasjon som sendes i ordinær postforsendelse eller per e-post krever ekstra ressurser og vil kunne føre til økt saksbehandlingstid. Vi ber deg derfor sende dine dokumenter én gang og via vår skjemaløsning.

Ønsker du å se skjemaer du allerede har sendt inn, kan dette gjøres ved å logge inn her. Vi gjør oppmerksom på at dine skjema er tilgjengelige i tre måneder etter innsending.

Har du et generelt spørsmål eller spørsmål om en avsluttet sak, kan du kontakte oss på e-post eller telefon. Du finner kontaktinformasjon helt nederst på siden.

Send inn klage

Ønsker du å sende inn en klage til oss kan du benytte det digitale klageskjemaet vårt. Før du sender inn en klage er det viktig at du setter deg inn i hva klagen bør inneholde. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom veilederen nedenfor, før du sender inn klagen.

Les mer om hvordan du sender inn en klagetil klageskjemaet

Send inn svar på en klage

Har du mottatt en klage er det viktig at du sender inn ditt svar på klagen (tilsvar), innen fristen. Tilsvaret er din mulighet til å svare på kravene i klagen. Før du sender inn tilsvaret er det viktig at du setter deg inn i hva tilsvaret bør inneholde. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom veilederen nedenfor, før du sender inn tilsvaret.

Les mer om hvordan du sender inn et tilsvartil tilsvarsskjemaet
Dekorativt

Send inn en henvendelse i saken din

Ønsker du å sende inn:

  • tilleggsopplysninger
  • bevis
  • fullmakt
  • mottaksbekreftelse

i en pågående sak, ber vi om at du bruker vårt digitale skjema for tilleggsinformasjon som du finner i lenken nederst på denne siden.

Allerede innsendte opplysninger og dokumentasjon er registrert på saken. Du trenger derfor ikke sende inn tidligere innsendte opplysninger og dokumentasjon på nytt.

Før du sender inn bevis kan det være lurt å sette deg inn i reglene for bevis. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom veilederen nedenfor, før du sender inn bevis.

Les mer om bevis hertil skjema for tilleggsinformasjon

Søk på vedtak hos Lovdata

På Lovdata sine nettsider får du gratis tilgang til et bredt utvalg av våre avgjørelser. Her kan du lese HTUs resultat i saker som kan være relevante for deg. Vær oppmerksom på at det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak. Benytt søkeord som f.eks. mugg, oppsigelse, heving, leiefastsettelse, depositum osv.

Gå til Lovdata

Kontaktinformasjon
postmottak@htu.no
Telefon 22 59 31 50

Åpningstid på telefon er mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-12.00. Tirsdag og torsdag er telefonen stengt.


Postadresse
Postboks 5118 Majorstuen
0302 Oslo
Organisasjonsnummer
982965691
Bankkonto
7694 05 19353