Hopp til hovedinnhold

Hvem har ansvar for skader og slitasje på boligen?

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Utgangspunktet er at boligen skal tilbakeleveres i avtalt stand. Hvis ikke annet er avtalt skal boligen være i samme stand som ved overtakelsen.

Leietaker kan bli erstatningsansvarlig ovenfor utleier hvis boligen blir tilbakelevert med skader eller mangler som ikke var der da han flyttet inn. Hvis utleier krever erstatning, er det opp til utleier å bevise at det er leietaker som er ansvarlig for skaden eller mangelen. 

Utleier har ikke rett på erstatning for forringelse som skyldes vanlig slitasje og elde, eller det som utleier selv plikter å vedlikeholde.

I hvilken stand boligen være ved tilbakelevering? Husleieloven § 10-3

Vi anbefaler partene å ta bilder ved både inn- og utflytting og gjerne også skrive protokoll eller tilstandsrapport sammen. Dette vil være nyttig, hvis det skulle oppstå uenighet om en skade. Leietaker skal også si fra hvis det oppstår skader underveis i leieforholdet, slik at skadene ikke kommer som en overraskelse på utleier ved endt leieforhold.

Det lønner seg å skrive protokoll ved innflytting og utflytting Skader som oppstår i leieperioden

Hva er vanlig slitasje og elde?

Slitasje og elde er merker som kommer av vanlig bruk over tid.

Hva som kan regnes som vanlig slitasje må vurderes konkret. Både boligens alder, hvor lenge leieforholdet har vart, boligens tilstand før leieforholdet ble inngått og hvor mange som har bodd i boligen vil være relevant i vurderingen.

Utleiers vedlikeholdsplikt

I leiekontrakten står det gjerne hva dere har avtalt om vedlikehold av boligen i leieperioden.

Hvis ikke partene har avtalt noe annet, har utleier hovedansvaret for vedlikeholdet. Leietaker har likevel ansvar for visse deler av vedlikeholdet.

Utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt