Hopp til hovedinnhold

Når leietaker nekter å flytte ut

Person låser seg inn en dør med nøkler. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Leietaker er forpliktet til å flytte når leietiden eller oppsigelsestiden er utløpt.

Utleier kan kreve leie frem til leietaker faktisk flytter ut, dersom leietaker blir boende lenger enn avtalt.

Hvis leietakers forsinkede utflytting fører til at utleier får ekstrautgifter eller taper leieinntekter, kan utleier kreve at leietaker erstatter tapet. 

Erstatning for leietap

Hvis det står i leiekontrakten at avslutning av leietiden eller oppsigelsestiden gir utleier tvangsgrunnlag for å kaste ut leietaker, kan utleier be namsmannen om å gjennomføre utkastelse.

Informasjon om utkastelse ved namsmannen