Hopp til hovedinnhold

Forklaring av juridiske ord og begreper

Nedenfor finner du en forklaring av noen juridiske ord og begreper som er aktuelle i en sak i Husleietvistutvalget.

Bevis

Noe som partene sender inn for å vise Husleietvistutvalget at et bestemt faktisk forhold er riktig.

For eksempel kan en leietaker sende inn en utskrift fra nettbanken som bevis, for å vise at hun har betalt inn husleie til utleier. Andre typer bevis er for eksempel leiekontrakten, bilder, kvitteringer, kontoutskrifter, kommunikasjon mellom partene, pristilbud og skriftlige vitneforklaringer.

Les om bevis

Bevisbyrde

Vanligvis bruker vi ordet for å forklare at en av partene må bevise et bestemt faktisk forhold, for eksempel at det ikke var vasket godt nok da leietaker flyttet ut.

Forkynning

Husleietvistutvalget må sørge for at klagen og vedtaket blir gjort tilgjengelig for partene i en sak. Dette kalles forkynning.

Les mer om forkynning

Forlik

En avtale mellom partene om en løsning på en konflikt. Parter som deltar i et meklingsmøte i Husleietvistutvalget, blir ofte enige om å inngå et forlik. Hvis partene inngår et forlik i Husleietvistutvalget, har forliket virkning som en bindende dom.

Les mer om mekling

Fullmektig

En person som representerer en part i en sak i Husleietvistutvalget. Dette kan for eksempel være en person som parten kjenner eller en advokat.

Innklagede

Innklagede er den eller de som har blitt klaget inn i en sak hos Husleietvistutvalget.

Jeg har blitt klaget inn

Klagen

Klagen er dokumentet man sender inn for å starte en sak i Husleietvistutvalget.

Når kan du klage?Send inn klage

Klager

Den eller de som har sendt inn en klage til Husleietvistutvalget.

Motpart

Den andre parten i saken i Husleietvistutvalget.

Part

Vi bruker ordet for å beskrive én av de som er med i saken. «Klager» er den parten som har sendt klagen inn til Husleietvistutvalget. «Innklagede» er den parten som har blitt klaget inn i en sak.

Påstand

En påstand er det resultatet du ønsker at Husleietvistutvalget skal komme frem til når saken avgjøres.

Rettskraft

Et rettskraftig vedtak fra Husleietvistutvalget betyr at kravene som vedtaket gjelder er endelig avgjort. Vedtaket blir rettskraftig hvis ingen av partene tar saken videre til tingretten innen én måned etter at vedtaket er forkynt.

Stevning

Hvis én av partene er uenig i et vedtak fra Husleietvistutvalget, kan parten ta saken videre for tingretten. En stevning er dokumentet som parten må sende inn til tingretten for å få en ny vurdering av saken.

Tilsvar

Svar på klagen.

Tvist

Konflikt.

Vedtak

En avgjørelse som avslutter saken i Husleietvistutvalget.