Hopp til hovedinnhold

Det lønner seg å skrive protokoll ved innflytting og utflytting

To personer sitter ved et bord og har en avtale foran seg som skal signeres. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Innflytting

Utleier og leietaker bør ha en felles gjennomgang av boligen både ved innflytting og utflytting. For å dokumentere hvilken tilstand boligen var i, er det lurt å fylle ut en overtakelsesprotokoll hvor boligen beskrives med tekst og bilder. Protokollen bør være datert og signert av leietaker og utleier. 

Partene bør prøve å bli enige om alle forhold under gjennomgangen. Hvis partene ikke blir enige, kan dette nedtegnes i protokollen. Protokollen vil være nyttig dokumentasjon i en eventuell sak.

Forslag til overtakelsesprotokoll finner du her: 

Overtakelsesprotokoll fra Huseierne og Leieboerforeningen