Hopp til hovedinnhold

Søk på vedtak

Husleigetvistutvalget jobber med løsning for å publisere vedtak på Lovdata sine sider

Som regel vet vi ikke om avgjørelsene er brakt videre til tingretten. Hvis vi er blitt varslet om at saken er brakt videre, vil dette komme frem av sammendraget til den aktuelle avgjørelsen. Bare 3 % av sakene våre blir bragt videre til tingretten.

Vi jobber aktivt med en løsning slik at du vil kunne søke på våre anonymiserte vedtak her. Foreløpig er ikke den tekniske løsningen helt avklart. Dette arbeidet har høy prioritet hos oss.

Gå til Lovdata

Ønsker man å kontrollere om avgjørelsen er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten.