Hopp til hovedinnhold

Dette er oss

Informasjon og veiledning

I Husleietvistutvalget går vi på jobb for å bidra til at leiemarkedet i Norge skal fungere best mulig.

Det gjør vi ved å styrke rettssikkerheten til leietakere og utleiere, og vi gjør det på ulike måter.

Ved å gi informasjon og veiledning skal vi bidra til at du som leietaker eller utleier får kunnskap om hva som er dine rettigheter og forpliktelser i leieforholdet. Her på hjemmesiden har vi forsøkt å få frem den informasjonen som gir svar på det vi vet at folk lurer på. Vi håper du sitter igjen med en følelse av at vi har tenkt på deg når du leser!

Vår informasjon er objektiv, slik at vi kan ivareta den nøytrale rollen som Husleietvistutvalget skal ha overfor både utleiere og leietakere.

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet som behandler tvister mellom leietaker og utleier etter husleieloven.

Våre saksledere har spesialkompetanse innen husleierett og sakene behandles etter reglene i Forskrift om husleietvistutvalget.

Forhåpentlig kan vi med god informasjon og veiledning bidra til at du unngår konflikt (det som hos oss kalles en tvistesak). Skulle det likevel skje, er vårt samfunnsoppdrag å løse saken raskt og billig - og med god kvalitet.

Mekling

Vi legger til rette for at saker kan løses ved mekling. Fordelen med mekling er at partene kan påvirke hvordan saken løses. Ofte kan vi få det til raskt. Da sparer du tid og krefter, og kanskje også den bekymringen som kan skapes av å ha en pågående konflikt.

I mekling kan vi også finne andre løsninger enn når vi avgjør saken gjennom vedtak. I de sakene vi mekler løses tre av fire saker.

Det kan være vel verdt å tenke en ekstra gang på om mekling kan være aktuelt for deg, selv om du kanskje i første omgang er skeptisk.

Om mekling

Avgjørelse

Når saken avgjøres gjennom et vedtak, skjer det etter at begge parter har fått mulighet til å sende inn sitt syn på saken skriftlig. Husleietvistutvalget består da av en nøytral saksleder, et utvalgsmedlem fra leietakersiden og et utvalgsmedlem fra utleiersiden.

De aller fleste sakene vi avgjør, avsluttes med endelig virkning for partene og uten at saken går videre til de alminnelige domstolene.

Om saksgangen

Digital kommunikasjon

Som et lavterskel tilbud er det viktig for oss å bidra til en god og effektiv behandling. Vi legger til rette for at vi kan kommunisere digitalt og enkelt. Det gjør det enklere også for deg, og det går raskere både for deg og oss.

Dersom du har behov for bistand til å bruke de digitale løsningene, håper vi du synes veiledningene vi har laget gir deg god hjelp!

Om digital kommunikasjon i Husleietvistutvalget

Så hyggelig at du ville lese mer om oss!

Vi håper du vil finne deg til rette på hjemmesiden, og at du opplever vår virksomhet som et godt tilbud!