Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Dine rettigheter og plikter

Her finner du generell og objektiv informasjon om hvilke rettigheter og plikter utleier og leietaker har i et leieforhold.