Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Leietaker skylder leie etter endt leieforhold

Skylder leietaker leie etter endt leieforhold? Her har vi samlet noen tips til utleier.

Depositum og garanti

Hvis leietaker har betalt inn depositum eller det er stilt en garanti, kan du kreve dekning gjennom depositumet eller garantien.

Depositum og garanti

Ta kontakt med leietaker

I tilfeller der det ikke foreligger et depositum, eller depositumet ikke dekker all skyldig leie, kan det være lurt å forsøke å få til en nedbetalingsavtale med leietaker.

Hvis du ikke får tak i leietaker, eller leietaker ikke går med på en nedbetalingsplan, bør du sende melding til leietaker om hvor mye penger du krever i skyldig leie og for hvilke måneder. Du bør sette en 14 dagers frist for betaling til ditt kontonummer.

Ingen betaling?

Hvis leietaker fortsatt ikke betaler, kan du sende inn en klage til Husleietvistutvalget med krav om betaling av skyldig leie. Det er viktig at du i klagen gir en spesifisert oversikt over hvilke måneder kravet gjelder. Du bør også legge ved leiekontrakten og eventuelle andre bevis for kravet.

Send inn klage