Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Depositum og garanti

Enkelt forklart

Depositum og garanti er de to mulighetene partene har til å sørge for at utleier har en sikkerhet for sine krav etter leieavtalen. Dette gjør at utleier kan få penger hvis leietaker for eksempel ikke betaler husleien.

For at utleier skal ha rett på sikkerhet i form av et depositum eller en garanti, må partene ha avtalt dette.

Depositum

Et depositum er et pengebeløp som leietaker betaler, og som settes til side til sikkerhet for utleiers krav etter leiekontrakten. Depositumet skal stå på en sperret bankkonto (depositumskonto) i leietakers navn.

Husleieloven § 3-5

Garanti

En garanti er et løfte fra en annen enn leietaker, for eksempel et forsikringsselskap eller Nav, som står til sikkerhet for utleiers krav etter leiekontrakten.

Les mer om garantiHusleieloven § 3-6