Hopp til hovedinnhold

Send inn klage

Før du sender inn en klage er det viktig at du setter deg inn i hvordan klageprosessen i Husleietvistutvalget fungerer. Det kan også være greit å orientere seg om saksbehandlingstiden. Det kan lønne seg å ta kontakt med den andre parten for å se om dere kan finne en løsning, før du starter prosessen.

Klagen må være skrevet på norsk. Les gjennom stegene nedenfor hvor vi gir deg veiledning til utfylling av klagen. Vårt digitale klageskjema finner du i lenken nederst på denne siden. 

Digital post

Husleietvistutvalget sender primært ut informasjon til deg via digital post.

Vi anbefaler derfor at du sjekker om du har en digital postkasse før du sender inn en klage til oss.

Du kan lese mer om hvordan du oppretter digital postkasse her.

Her kan du se en kort video med informasjon om digital postkasse.

Usikker på om du kan klage?

Finn ut om du kan klage

Hvordan sende inn en klage - steg for steg

1

Kan du sende inn klage?

Har du inngått avtale om leie av bolig, kan du sende inn klage til Husleietvistutvalget.

Skal du sende inn en klage på vegne av en utleier eller leietaker, må du ha en fullmakt. 

Representerer du en virksomhet, må du ha fullmakt fra styrets leder. 

Fullmaktsskjema
2

Finn frem nødvendig bevis i din sak

Finn frem relevante bevis som du mener støtter forklaringen din. Det er ditt ansvar å sende inn bevis og skrive hvordan bevisene støtter forklaringen din. Informasjonen du sender inn må være relevant for kravene i klagen. Det du sender inn blir oversendt motparten. Det er ditt ansvar å utelate eller sensurere opplysninger du ikke vil dele med motparten.

Noen eksempler på bevis er leiekontrakten, bilder, kvitteringer, og kommunikasjon mellom partene. Du må samle bevisene i én PDF-fil som legges ved klagen.  

Vi tar ikke imot video- eller lydfiler uten godkjenning

For å sende inn video- eller lydfiler må du først sende oss en skriftlig beskrivelse av hva de skal bevise og forklare hvorfor de er viktige bevis. Husleietvistutvalget vil gi deg beskjed hvis du skal få sende det inn.

Les om bevis og hvordan du sender det inn
3

Fyll ut og send inn klageskjemaet

Klageskjemaet gir god veiledning om innholdet du må ha med i klagen. Huk av og fyll ut de feltene som passer for din klage. Les hjelpetekstene nøye.

Du har selv ansvar for at din klage inneholder informasjonen vi må ha for å behandle saken. Det er ditt ansvar å gi opplysninger om motpartens adresse.

Lenke til digitalt klageskjema finner du lengre ned på denne siden. Hvis du ikke kan bruke det digitale klageskjemaet, kan du kontakte oss for å få tilsendt et manuelt klageskjema. Dette må sendes inn per post.

til klageskjemaet Vanlige uenigheter
4

Vi registrerer klagen som en sak

Når klagen er mottatt og registrert med et saksnummer i vårt system, mottar du en faktura fra oss. Å sende inn en klage koster per dags dato kr. 1243,- for utleier og kr. 248,- for leietaker. Gebyret må du betale før saken kan behandles av oss.

Gebyrer og renter
5

Hva skjer videre?

Hvis du må rette klagen din for at vi kan behandle saken, vil vi sende deg et brev der du får en frist for å rette klagen.

Vi gir ikke råd om hvilke krav du kan eller ikke kan kreve. Må du ettersende bevis eller annen informasjon, kan du benytte vårt digitale skjema for tilleggsinformasjon.

Les mer om saksgangen i Husleietvistutvalget

Klar til å sende inn klage?