Hopp til hovedinnhold

Husleie ved samlivsbrudd

Oppstår det et samlivsbrudd mens man leier, så er man forpliktet til å betale husleie så lenge leieforholdet består. Man står fritt til å avtale seg imellom at den ene dekker husleie hvis den andre flytter ut, men i utgangspunktet har man uansett kontraktsforpliktelsen overfor utleieren.

Har ikke den ene parten økonomi til å beholde leiligheten, så må man enten si opp leieforholdet hvis man kan det, eller så må man fremleie for den resterende delen av leieforholdet.

Det er viktig å være klar over at hvis begge parter fortsatt står på leiekontrakten selv om den ene har flyttet ut, og det er avtalt solidaransvar, så kan utleier alltid fremme krav mot den andre selv om denne har flyttet ut.

Oppsigelse Fremleie - kan leietakeren leie ut boligen til andre?