Hopp til hovedinnhold

Fukt og mugg i leiligheten

Bygning er skjult av byggearbeid. Blå himmel. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Skader som oppstår i leieperioden

Heving

Oppsigelse

Muggsopp er en av de vanligste boligskadene. Det er ofte flere årsaker til at muggsoppen oppstår. Ofte skyldes muggsoppen en kombinasjon av forhold ved boligen, leietakers bruk og lokale vær- og klimaforhold.

Utleieren har i utgangspunktet ansvar for at det ikke skal være mugg i boligen. Boligen må ha tilstrekkelig med ventilasjon og varmekilder. I noen boliger vil det være behov for en avfukter.

Likevel kan mugg oppstå som følge av feil bruk av boligen. Det blir for eksempel ikke luftet godt nok eller møbler blir plassert for nærme yttervegger. Det kan, som nevnt, ofte være en kombinasjon av at flere forhold som gjør at muggsopp oppstår.

Dersom det oppstår problemer med mugg i boligen, så er det viktig å si ifra til utleier så fort som mulig. Muggsopp kan gi store skader om det ikke blir håndtert riktig.

Forebygging av muggsopp

  • Muggsopp trenger vann, temperatur og næring for å overleve. Unngå fukt og ta tak i eventuelle fuktproblemer.
  • Dersom du har fjernet muggsopp tidligere bør du et par ganger i året kontrollere at det ikke er kommet tilbake.
  • Vær ekstra oppmerksom på god ventilasjon i rom som er utsatt for fukt, for eksempel bad.

Informasjonen er hentet fra hussoppen.no. Les mer om håndtering av muggsopp der.

Søk hjelp fra fagkyndige

Mangelen på skriftlige bevis kan skape utfordringer hvis partene blir uenige. Det finnes flere firmaer som kan undersøke om det er muggsopp i en bolig, hva årsakene er og hvor alvorlig problemet er.

Utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt Leietaker har hevet på grunn av mugg