Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Kan utleier nekte leietaker å bo sammen med flere?

Temaer i denne artikkelen

Leie sammen

Felles husstand

Leietaker har rett til å la ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens barn, samboerens barn, eventuelle fosterbarn eller foreldre og besteforeldre bo i boligen sammen med ham.

Dersom leietaker derimot ønsker at andre personer enn de som er nevnt i avsnittet over skal bo sammen med ham, må dette godkjennes av utleier. Utleier kan bare nekte leietaker å la en annen person bo i boligen, hvis det foreligger en saklig grunn eller hvis boligen klart blir overbefolket.

Husleieloven § 7-1

Felles husstand

Å bo sammen i felles husstand betyr å ha felles husholdning, det vil si å leve sammen på en familieliknende måte med en viss grad av felles økonomi, felles måltider osv.

Fremleie deler av boligen

I mange tilfeller skal man ikke bli en felles husstand, men man ønsker å la en venn flytte inn for å ha noen å dele leieutgiftene med. I slike tilfeller kan det være aktuelt med fremleie av deler av boligen.

Utleier kan bare nekte leietaker å la leietakeren fremleie deler av boligen, hvis det foreligger en saklig grunn eller hvis boligen klart blir overbefolket. Ved fremleie av deler av boligen, er det en forutsetning at leietaker selv blir boende i boligen i tillegg til den eller de som skal flytte inn.

Husleieloven § 7-3 Fremleie - kan leietakeren leie ut boligen til andre?

Vanlig besøk er tillatt og kan ikke nektes