Hopp til hovedinnhold

Enkelt forklart

Oppsigelse er den vanlige måten å avslutte en leieavtale på i leieperioden. Det vanlige er at oppsigelsestiden er tre måneder, og at oppsigelsestiden løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen er gitt. Rettighetene og pliktene til utleier og leietaker gjelder i oppsigelsestiden.

Hva er avtalt?

Hvilken rett utleier og leietaker har til å si opp leieavtalen, står ofte skrevet i den skriftlige leiekontrakten. Utleier og leietaker kan avtale om leiekontrakten kan sies opp eller ikke, og hvilken oppsigelsestid som skal gjelde. De kan også avtale mellomløsninger, for eksempel at leieavtalen ikke kan sies opp det første året av leieperioden.

Regler i husleieloven

Husleieloven inneholder regler om partenes rettigheter og plikter knyttet til oppsigelse.

Det er store forskjeller mellom reglene for en oppsigelse fra utleier og en oppsigelse fra leietaker. For eksempel har leietakeren rett til å protestere mot en oppsigelse fra utleieren, og utleierens oppsigelse må være skriftlig og inneholde bestemt informasjon.

Kan utleier si opp leiekontrakten? Kan leietaker si opp leiekontrakten?