Hopp til hovedinnhold

Oppsigelse uten leiekontrakt

Skrivebord med penner og en person som sitter på PCen. Foto.

Husleieloven gjelder fortsatt

Dersom leietakeren og utleieren ikke har skrevet en skriftlig leieavtale, gjelder fortsatt husleieloven.

Muntlige leiekontrakter er også gyldige

Det er ingen krav om at en leieavtale skal være skriftlig. Muntlige avtaler er også gyldige.

Dessverre kan mangelen på skriftlige bevis skape utfordringer hvis partene blir uenige. Det er derfor lurt at partene skriver en skriftlig leiekontrakt. Da kan begge parter lese i kontrakten hva som er avtalt.

Utleiers og leietakers rettigheter

Husleieloven gir partene rettigheter og plikter knyttet til oppsigelse. De gjelder selv om dere ikke har inngått en skriftlig leiekontrakt.

Både utleier og leietaker har krav på å få en skriftlig leieavtale, dersom de ber om det

Dersom partene har inngått en muntlig leieavtale, har begge krav på at leieavtalen gjøres skriftlig.

Husleieloven § 1-2

Les mer om dine rettigheter og plikter knyttet til oppsigelse:

Oppsigelse Hva hvis oppsigelsestiden ikke er avtalt?