Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Fremleie - kan leietakeren leie ut boligen til andre?

signering av kontrakt

Temaer i denne artikkelen

Husleiekontrakt

Når kan man fremleie?

Fremleie betyr at leietaker videreutleier boligen til andre. Dette innebærer at leietaker, som fremleier, inngår et eget kontraktsforhold med en ny leietaker i tillegg til den avtalen leietaker har med utleier.

Hovedregelen er at fremleie ikke er tillatt uten utleiers godkjenning.

Leietaker kan likevel fremleie:

  • en del av boligen
  • ved leietakers midlertidige fravær i inntil to år
  • ved tidsbestemt kontrakt

Leietaker må i disse tilfellene ha godkjenning fra utleier. Utleier kan likevel bare nekte godkjenning hvis han har saklig grunn til å nekte akkurat denne fremleietakeren, eller hvis boligen blir klart overbefolket.

Eksempel: Dersom den som leietaker ønsker å leie ut til (fremleietaker) har dårlige referanser, kan utleier nekte fremleie.

Fremleie fritar ikke for ansvar

Leieforholdet til utleier blir ikke avsluttet ved en fremleiekontrakt. Den nye leietakeren er forpliktet overfor leietakeren som fremleier. Leietakeren som fremleier er fortsatt forpliktet overfor utleieren.

I praksis innebærer dette at dersom den nye leietakeren ikke betaler leie, så er også den som har fremleid ansvarlig overfor utleieren for betaling av leie.

Husleieloven § 7-2 Husleieloven § 7-3 Husleieloven § 7-4 Husleieloven § 7-5

Fremleie ved tidsbestemt leiekontrakt

Har du en tidsbestemt kontrakt er det ikke lov å avtale at man kan nekte leietakeren fremleie.

Utleieren kan likevel, som nevnt ovenfor, nekte å godkjenne den nye leietakeren hvis det er saklig grunn for det.