Hopp til hovedinnhold

Leiekontrakt når man bor i kollektiv

Person ser på dokumenter. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Leie sammen

Husleiekontrakt

Har du en felles leiekontrakt med de du bor med?

Mange som bor i kollektiv har en felles kontrakt med utleier. Da er det viktig å undersøke om man som enkeltleietaker kan si opp sitt leieforhold, eller om man må fremleie dersom man ønsker å flytte ut og de andre som bor i leieobjektet vil bli boende.

Fremleie - kan leietakeren leie ut boligen til andre? Om tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter

Felles leiekontrakt innebærer som hovedregel at man har et felles ansvar, solidaransvar, for pliktene i leieforholdet. Det betyr at alle leietakerne er ansvarlige for at hele leiesummen blir betalt.

Det kan også være avtalt at leietakerne skal ha delt ansvar, pro rata ansvar. Hvis det er delt ansvar, så må det være spesifisert. Dette kan avtales muntlig, men vi anbefaler at ansvarsfordelingen er skrevet ned i husleiekontrakten.

Er det én som ikke betaler skyldig leie, så kan utleieren kreve at de andre leietakerne betaler leien dersom det foreligger et solidaransvar. I ettertid kan man kreve dette tilbakebetalt av leietakeren som skulle betalt leie. Et slikt tilbakebetalingskrav mot leietakeren er et krav som ikke kan behandles av Husleietvistutvalget.

Har det oppstått konflikter mellom leietakerne og utleier, så kan man sende inn en klage til Husleietvistutvalget.

Når kan du klage?

Bare den ene leietakeren som har signert leiekontrakten?

I noen leieforhold er det bare den ene leietakeren som signerer leiekontrakten. For eksempel så står det i kontrakten at Thomas og Carl skal bo i leiligheten, men det er bare David som står oppført som leietaker og har signert leiekontrakten. Da kan det være avtalt mellom leietakerne at David fremleier til Thomas og Carl. Det innebærer at det er David som står ansvarlig overfor utleieren, men han har også rettigheten når det gjelder å si opp leieforholdet og å fremme krav ved mangler i boligen.

Hver sin kontrakt med utleier?

Har du og de du leier med hver deres kontrakt med utleieren? I slike tilfeller har du som oftest bare ansvar for din egen leie, dvs. pro rata ansvar. Dersom det oppstår skader i leieobjektet, så kan ikke utleieren som utgangspunkt holde deg ansvarlig for skader påført av andre. Likevel, her kan det ofte være vanskelig å bevise hvem som forårsaket skaden.

Les kontrakten

Les nøye gjennom leiekontrakten for å finne ut hva den sier om ansvarsforhold, muligheten for å si opp leieforholdet, og oppsigelsestid.

Depositum

Dersom det skal innbetales et depositum, så må det opprettes depositumskonto i leietakerens navn. Hvis flere leier sammen, men har hver sin kontrakt, må de ha hver sin depositumskonto. Er det bare en leietaker som har inngått kontrakt med utleieren, er det denne leietakeren som skal betale depositumet på konto i sitt navn.

Depositum og garanti