Hopp til hovedinnhold

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Vedlikehold

Vedlikehold er arbeider som skal opprettholde den standarden boligen hadde da leietaker flyttet inn. Utleier og leietaker har rettigheter og plikter knyttet til vedlikehold.

Les mer om utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt

Forandringer

Forandringer er arbeider som er større enn vedlikehold. Utleier og leietaker har rettigheter og plikter knyttet til muligheten til å gjøre forandringer i boligen.

Kan leietaker gjøre forandringer i boligen? Kan utleier gjøre forandringer i boligen?