Hopp til hovedinnhold

Når leietaker flytter inn

Fra og med avtalt innflytningsdato er utleier forpliktet til å stille boligen tilgjengelig for leietaker, og leietaker er forpliktet til å betale leie.

Er ikke annet avtalt, har overlevering skjedd når leietaker har fått nøkler og tilgang til boligen.

På innflytningsdagen skal boligen være i samsvar med leieavtalen. Er ikke annet avtalt, skal boligen være ryddet, rengjort og i vanlig god stand.

Husleieloven § 2-2

Ved overtakelsen bør utleier og leietaker ta en felles gjennomgang av boligen. Vi anbefaler partene å fylle ut en innflyttingsprotokoll.

Det lønner seg å skrive protokoll ved innflytting og utflytting

Hvis leietaker oppdager at boligen ikke er i samsvar med kravene i avtalen eller loven, er det viktig å gi utleier beskjed så raskt som mulig. Utleier har rett til å utbedre feil og mangler. Hvis utleier ikke ordner opp, kan leietaker vurdere å kreve avslag i leien, erstatning eller heve leieavtalen, dersom det er en vesentlig mangel. 

Når leietaker oppdager feil og mangler ved boligen