Hopp til hovedinnhold

I mange tilfeller leier man en bolig sammen med andre. Det kan være flere som leier i et kollektiv, et kjærestepar som leier sammen, den ene kjæresten leier av den andre, eller en familie som leier bolig.

Det er forskjellige måter å leie sammen. Noe av det viktigste å være bevisst på er hvem som har inngått kontrakt med utleieren.

Har man en felles kontrakt, har alle hver sin kontrakt, eller er det bare en av leietakerne som har en kontrakt med utleier? Dette kan få betydning for hvilke rettigheter og plikter man har i et leieforhold.

Dersom to eller flere leier sammen, dvs. har signert kontrakten sammen, er hovedregelen at de er solidarisk ansvarlige for at avtalen blir oppfylt (solidaransvar – en for alle og alle for en).

Hvilket ansvar har man når man leier sammen?

Solidaransvar

Solidaransvar betyr at to eller flere personer er ansvarlige for samme økonomiske forpliktelse. I husleiesaker vil dette si at utleier kan velge om han vil kreve at en eller flere skal betale. Det blir da opp til leietakerne å gjøre opp seg imellom etterpå.

Felles ansvar for skyldig leie og skader?

Er man solidarisk ansvarlig innebærer det i praksis at dersom en av leietakerne ikke betaler leie, så er de andre leietakerne ansvarlige for å betale leie for den ene leietakeren som skylder leie. Det samme kan gjelde ved skader.

Leietakeren som har betalt for noen andre, kan i ettertid rette krav mot den leietakeren man har betalt for. Et slikt krav kan ikke behandles av Husleietvistutvalget.

Pro rata ansvar

Det betyr at leietakerne bare har ansvar for hver sin del av pliktene etter avtalen, og ikke er ansvarlig for hverandre. Et slikt delt ansvar må avtales. Hvis det ikke er gjort, er det solidaransvar som gjelder.