Hopp til hovedinnhold

Skader som oppstår i leieperioden

Knuste tallerkener. Foto.

Si ifra om skader

Det kan oppstå skader i løpet av leieforholdet. I noen tilfeller er det leietakeren eller leietakerens gjester sin feil, i andre tilfeller er det naboen, noen ganger er det ingen som har skyld i skaden.

Eksempelvis så kan kranen på kjøkkenet bli ødelagt. Det kan skyldes at kranen er gammel og på grunn av alder har blitt ødelagt.

Dersom leietakeren oppdager skader på husrommet som må repareres med en gang, må leietakeren straks si ifra om det. En slik plikt følger av husleieloven § 5-5. Andre skader på husrommet som oppdages, plikter leietaker å sende melding om innen rimelig tid.

Leietaker plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleieren som følge av skaden. I eksempelet over må leietaker si ifra med en gang. Om utleieren ikke ringer rørlegger, så må leietaker gjøre det.

Er leietaker ikke ansvarlig for skaden, kan leietaker kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved å få fikset den.

Husleieloven § 5-5 Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Hvem som er ansvarlig for å dekke kostnaden ved reparasjon eller å erstatte gjenstanden avhenger av om leietaker har vært uforsiktig og ødelagt noe. I tillegg er det av betydning hvilken vedlikeholdsplikt som er avtalt.

Leietakers krav grunn av mangler som oppstår i leieperioden

Oppstår det en skade i leieperioden som leietaker ikke er ansvarlig for, kan leietakeren:

  • Kreve at utleier fikser skaden
  • Kreve avslag i leie forutsatt at mangelen ikke er ubetydelig
  • I noen tilfeller heve leieavtalen
  • Kreve erstatning
  • Holde tilbake leie
Husleieloven § 5-7

Utleier plikter å rette mangelen

Selv om mangelen beror på forhold på leierens side, plikter utleieren å rette mangelen etter § 2-10. Er leieren ansvarlig for økonomisk tap som følge av skaden, jf. § 5-8, kan utleieren stille som vilkår for retting at leieren erstatter tapet først.

Leietakers erstatningsansvar for skader

Utleieren kan kreve erstatning for tap som følge av at leietaker forårsaker skade på leieobjektet eller ikke sier ifra dersom det oppstår en skade som må utbedres med en gang og det medfører ekstra kostnader for utleieren at leietaker ikke sa ifra om skaden.

Husleieloven § 5-8