Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Hva er en leiekontrakt?

Avtale om leie av bolig kan gjøres skriftlig eller muntlig. Avtalen skal være skriftlig hvis en av partene krever det. Er avtalen skriftlig, omtales den ofte som leiekontrakt. Leieavtalen kan enten være tidsbestemt eller tidsubestemt.

Leieavtalen mellom utleier og leietaker er bindende. Den skal beskrive utleier og leietakers rettigheter og plikter.

Vi anbefaler skriftlig leiekontrakt

Husleietvistutvalget anbefaler at man inngår en skriftlig avtale om leie av bolig. Det er fordi begge parter da kan lese i den skriftlige kontrakten hva man har avtalt.

Les nøye gjennom din kontrakt før du signerer for å finne ut hva som er dine rettigheter og plikter i leieforholdet.

Det kan i utgangspunktet ikke avtales noe som er dårligere for leietaker enn det som følger av husleieloven.

I noen av lovens bestemmelser kan man gjøre unntak. For eksempel står det i § 5-3 at «er ikke annet avtalt», så gjelder lovens regler om vedlikeholdsplikt. Dette innebærer at man kan avtale at leietaker skal ha en annen vedlikeholdsplikt enn det som følger av loven.