Hopp til hovedinnhold

Utleiers plikter

Utleier plikter å opprettholde vanlig ro og orden i eiendommen, med mindre noe annet er avtalt.

Etter husleieloven § 5-2 er det anledning til å avtale noe annet enn hva loven sier om utleiers plikt til å sikre ro og orden.

Dersom noe annet skal avtales enn lovens regler, så anbefaler vi at det skrives inn i husleiekontrakten.

Leietaker oppfordres til å skriftlig melde fra til utleier hvis man opplever støy fra andre leietakere eller brukere av eiendommen, eller hvis øvrige ordensregler ikke blir overholdt.

Husleieloven § 5-2

Leietakers plikter

Leietaker må følge vanlige ordensregler. Ordensreglene vil som regel være en del av leiekontrakten. Det kan også foreligge et eget skriv om husordensregler i tillegg til leiekontrakten.

Husleieloven § 5-2

Eksempler på ordensregler kan være regler for når det skal være ro, bruk av fellesarealer og parkeringsbestemmelser. Skal du ha fest eller pusse opp, kan du være pålagt å varsle naboer i forveien.

Dersom leietaker ofte bryter ordensreglene, kan utleier vurdere å si opp leietaker. Ved vesentlig brudd på ordensreglene kan utleier vurdere å heve leiekontrakten. Utleier må i så fall iverksette oppsigelse eller heving etter reglene i husleieloven.